News ทานตะวัน พืชน้ำมันราคางามปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม (6 Dec 2002)

การปลูกพืชในปัจจุบัน ถ้าเป็นพืชไร่แล้วส่วนใหญ่มักจะปลูก ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และทานตะวัน เป็นต้น ทานตะวันก็เป็นพืชไร่อีกชนิดหนึ่งที่เรานำผลผลิต ซึ่งเป็นเม็ดมาสกัดทำเป็นน้ำมันพืชไว้บริโภคกันในครัวเรือน อย่างเช่น น้ำมันพืชที่มีวางจำหน่ายกันในท้องตลาดทั่วๆ ไป และในการปลูกต้นทานตะวันนั้น สามารถทำได้ดีที่สุดในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปลูกดอกทานตะวันกันมากที่สุดเพราะอากาศเริ่มจะหนาว มีฝนบ้างเล็กน้อย ซึ่งเป็นอากาศที่ชอบและเหมาะต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน นอกจากประโยชน์ของทานตะวันที่นำมาผลิตสกัดเป็นน้ำมันพืชเมล็ดทานตะวันแล้ว ทานตะวันยังสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกกันว่า ทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกด้วย นายภัทร์ สุขนิคม ซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกทานตะวันกว่า 40 ไร่ ในเขตพื้นที่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กล่าวว่า "ผมปลูกทานตะวันเต็มพื้นที่ ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งเก็บผลผลิตจากข้าวโพดไปจำหน่ายจนหมดแล้ว หลังจากนั้นผมก็จะทำการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมไว้ปลูกทานตะวัน และในพื้นที่นี้จะปลูกพืชอยู่ 2 ชนิดคือ ข้าวโพดและทานตะวัน เพราะอายุการเก็บผลผลิตจะชนเดือนกันพอดี ผมปลูกสลับกันอย่างนี้ตลอดทั้งปี เรามาดู วิธีการปลูกทานตะวันนั้นก็ไม่ยากเลย


,
Web Designed by : Anawat Kongmongkol