News ใช้วัชพืชเพาะเห็ด ผลงานศูนย์วิจัยเชียงราย (6 May 2004)

เห็ด ในบ้านเรามีมากมายหลายชนิด เช่น เห็ดโคน เห็ดฟาง เห็ดขอนขาว เห็ดสกุลนางรม เห็ดหูหนู เห็ดกระดุม เห็ดป่า เห็ด เป็นอาหารที่นิยมบริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติดี มีวิตามินสูง การได้มาซึ่งเห็ดนั้นมีทั้งเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติ จากการเพาะในแปลงใช้วัสดุคลุม การเพาะในเรือนโรง ปัจจุบันนิยมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เพราะใช้เวลาสั้น ลงทุนต่ำ ได้เงินเร็ว อย่างไรก็ตาม การเพาะในถุงพลาสติกนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุเพาะ ได้แก่ ขี้เลื่อย ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยางพารา ไม้ฉำฉา ส่วนใหญ่จะใช้ไม้ยางพารา ซึ่งจะต้องสั่งซื้อและขนย้ายมาจากจังหวัดทางภาคใต้ เพื่อเป็นการศึกษาหาวัสดุเพาะเห็ดที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก ลดต้นทุน อีกทั้งเป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัว ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จึงได้นำวัชพืชมาเป็นวัสดุเพาะเห็ด จนประสบความสำเร็จและขยายผลไปสู่เกษตรกร นายบัณฑิต จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่า การนำวัชพืชบางชนิดเพื่อเป็นวัสดุเพาะเห็ดนั้น เป็นผลงานของ คุณนันทินี ศรีจุมปา นักวิชาการเกษตรที่มีความชำนาญเรื่องการเพาะเห็ด และคุณเสกสรร สีหวงษ์ ผู้ชำนาญการจากศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ


,
Web Designed by : Anawat Kongmongkol