News เพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ มนัส คันนู (9 May 2005)

"เห็ดฟาง" พืชอาหารโปรตีนที่ทุกคนนิยมบริโภคนี้ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วคือ ภายใน 2 สัปดาห์ เท่านั้น มีวิธีการเพาะหลายวิธี เช่น เพาะแบบกองเตี้ย เพาะแบบกองสูง และเพาะในโรงเรือน แต่มีเกษตรกรอยู่ท่านหนึ่งที่ใช้ภูมิปัญญา โดยนำเอาตะกร้าพลาสติกมาประยุกต์ใช้กับการเพาะเห็ดฟางจนประสบผลสำเร็จ นั่นคือ "นายมนัส คันนู บัณฑิตหนุ่มวัย 36 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 209 บ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น" คุณมนัส ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา และแรงบันดาลใจในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกว่า ผมจบ ปวช.จากวิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น ปวส.จากวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี และปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต จากนั้นก็ไปทำงานประกันภัยที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ 8 ปี และเปิดร้านกระจกรถยนต์ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำก็เลยเปลี่ยนแนวทางหันมาทำการเกษตรที่บ้านพร้อมกับหนี้สินติดตัวมาด้วย มาทำการเพาะเห็ดขายก็ใช้หนี้หมดภายในปีแรก โดยได้เพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว เห็ดกระด้าง ต่อมาได้มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เพื่อนแนะนำว่าน่าจะเพาะเห็ดในตะกร้าดู เพราะแปลกดีและน่าสนใจ แต่ไม่รู้ว่ามีวิธีทำอย่างไร จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวทดลองทำดูแล้วก็ประสบผลสำเร็จ ซึ่งประหยัดและได้ผลดีกว่าเพาะในโรงเรือนที่เคยทำมา ซึ่งขณะนี้ได้ทำมาเกือบปีแล้ว" คุณมนัส ได้แนะนำวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ดังนี้ครับ วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ ตะกร้าพลาสติกสูงประมาณ 1 ฟุต ตาห่างประมาณ 1 ตารางนิ้ว ราคาอันละ 20 บาท ก้อนเชื้อเห็ดที่ผ่านการเพาะเห็ดแล้ว หัวเชื้อเห็ดฟาง อาหารเสริม (จอกสด หรือแหนสดผสมรำ อัตรา 1:1) แป้งข้าวสาลี และโรงเรือนซึ่งเหมือนการเพาะเห็ดในโรงเรือนทั่วๆ ไป แต่ทำอย่างง่ายในรูปแบบของกระโจม ใช้ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร ทำโครงด้วยไม้ไผ่หรือไม้ที่หาง่ายในท้องถิ่น มุงหลังคาและผนังด้วยซาแรน ด้านในบุด้วยผ้าพลาสติกทั้งผนังและหลังคาเพื่อควบคุมอุณหภูมิ


,
Web Designed by : Anawat Kongmongkol