RISE-AT Newsletter September - October 2002
Home

ทีมงานกลุ่มพัฒนาการใช้ประโยชน์เถ้าลอยลิกไนต์ไทย รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2545
งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดต้นประจำปี 2546
เทคนิคการจัดการขยะด้วยกรรมวิธีเชิงกล ชีวภาพ
สัมมนาทางเลือกในการจัดการขยะชุมชน
ช่างคิด ช่างค้น
Q&A
ภาพกิจกรรม

Search for
Newsletter Archives
Thai Version
Year 2001
March
April
May - June
July - August
September - October
November - December
Year 2002
January - February
March - April
May - June
July - August
September - October
November - December
Year 2003
January - February
March - April
May - June
July - August
September - October
Noverber - December
Year 2004
January - March
April - June
July - September
October - December

English Version
Year 2001
May - June
November - December
Year 2002
January - June
July - December
Year 2003
January - June
Year 2004
July - December

ช่างคิด ช่างค้น

สวัสดีค่ะ..ฉบับนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากอีกแล้วนะคะ

หิมะจากขยะ (น้ำเสีย)

ช่างคิด ช่างค้น เชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถนำน้ำเสียที่ใครๆ ก็ไม่ต้องการแล้วนำมาสร้างเป็นหิมะได้ ในประเทศออสเตรเลียปีหนึ่งๆ สถานที่ตากอากาศสำหรับเล่นสกีจะมีนักท่องเที่ยวไปพักเป็นจำนวนมาก และมีการใช้น้ำราว 1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งผลที่ตามมาคือ น้ำเสียจำนวนมาก จึงได้มีการทดลองนำน้ำเสียที่ถูกทิ้งออกมา นำมาเปลี่ยนให้เป็นหิมะแทน ซึ่งดูไม่แตกต่างกันเลยกับหิมะของจริงเลยนะคะ แถมยังรับรองอีกว่าหิมะจากน้ำเสียนี้สะอาดจนสามารถกินได้เลยทีเดียว ซึ่งขั้นตอนในการผลิตหิมะนี้มีอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นแรกเป็นด้านชีวภาพ คือ การนำน้ำเสียมาฆ่าเชื้อโดยใช้สารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสปอร์ต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ ขั้นที่สอง คือ การกรองโดยใช้วิธี Ultra-filtration โดยใช้เยื่อกรองขนาด 0.01ไมโครมิเตอร์ กรองน้ำเสีย และก็เข้าสู่ขั้นสุดท้ายโดยการใช้ระบบกรองผ่านคาร์บอน ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้กันในวงการทหารเพื่อใช้ป้องกันก๊าซทำลายประสาทและก๊าซพิษอื่น ๆ เพื่อขจัดสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในน้ำ น้ำที่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้จะมีลักษณะใสสะอาด จากนั้นนำน้ำผ่านเข้าท่อหรือธารน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ ปล่อยให้เย็นลงจนสามารถนำไปทำหิมะได้

น่าสนใจดีนะคะหากเราจะลองศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ต่อไป เผื่อว่าเราจะสามารถประดิษฐ์หิมะในเมืองไทยได้บ้าง คนไทยจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปเล่นหิมะถึงต่างประเทศ เงินทองจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศไงค่ะ อีกหน่อยเราก็คงบอกใครๆได้ว่า เมืองไทยก็มีหิมะเหมือนกัน ท่านใดสนใจคลิกเข้าไปดูได้ที่ Website http://www.newscientist.com/ แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจกับช่างคิด ช่างค้นในฉบับหน้านะคะนพกานต์ ศรีสุขวัฒนานันท์