RISE-AT Newsletter September - October 2003
Home

ครบรอบ 16 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) แนวทางใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา
เตาอบเอนกประสงค์แบบหมุนสำหรับผลผลิตการเกษตร
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชัน
งานวิจัยการชักนำการกลายพันธุ์ของข้าวหอมมะลิโดยเทคนิคไอออนบีม
คุณรู้จัก EM แล้วหรือยัง
การผลิตมะนาวผง
การวิจัยและการใช้แมลงผสมเกสรในประเทศญี่ปุ่น

ภาพกิจกรรม

Search for
Newsletter Archives
Thai Version
Year 2001
March
April
May - June
July - August
September - October
November - December
Year 2002
January - February
March - April
May - June
July - August
September - October
November - December
Year 2003
January - February
March - April
May - June
July - August
September - October
Noverber - December
Year 2004
January - March
April - June
July - September
October - December

English Version
Year 2001
May - June
November - December
Year 2002
January - June
July - December
Year 2003
January - June
Year 2004
July - December

การผลิตมะนาวผง

มะนาวผง การทำให้น้ำมะนาวเป็นผงในที่นี้จะใช้เครื่องทำแห้งที่เรียกว่า เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย หรือเครื่องสเปรย์ ดรายเออร์ (spray drier) วัตถุดิบในการผลิตมะนาวผงประกอบด้วย น้ำมะนาวที่กรองแล้ว ผงมอลโตเดกซ์ตริน และน้ำ ในอัตราส่วน 63:15:22 วิธีการผลิตมะนาวผงเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำมะนาว ซึ่งทำเหมือนการคั้นน้ำมะนาว หรือน้ำส้มทั่วไป จากนั้นนำมากรองผ่านผ้าขาวบางก็จะได้น้ำมะนาวใส ละลายผงมอลโตเดกซ์ตรินในน้ำ (มอลโตเดกซ์ ตรินเป็นผงสีขาวเมื่อละลายน้ำแล้วจะใส หาซื้อมอลโตเดกซ์ตรินได้ตามร้านขายสารเคมีทั่วไป) จากนั้นผสมน้ำมะนาวที่กรองแล้วกับสารละลายมอลโตเดกซ์ตริน แล้วนำไปทำให้เป็นผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย โดยใช้อุณหภูมิของอากาศร้อนประมาณ 180 - 200 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการทำแห้งจะสูง แต่อันที่จริงแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นละอองของน้ำมะนาวก็จะแห้งเป็นผง ดังนั้นจึงเป็นการทำแห้งที่ใช้อุณหภูมิสูงแต่เวลาสั้นซึ่งยังคงคุณค่าทางอาหารและกลิ่นรสของมะนาวผงไว้ได้ใกล้เคียงน้ำมะนาวสด ถ้านำส่วนผสมของน้ำมะนาวในสารละลายมอลโตเดกซ์ตริน 2 ลิตร มาทำแห้งด้วยเครื่องเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง น้ำหนักของมะนาวผงที่ได้จากการทำแห้งจะใกล้เคียงกับน้ำหนักของผงมอลโตเดกซ์ตรินที่ใช้ในตอนแรก

เมื่อได้มะนาวผงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการบรรจุมะนาวผงในถุง ถุงบรรจุมะนาวผงควรเป็นถุงอะลูมิเนียมฟอยล์เพราะสามารถกันความชื้นและแสงได้ดี เวลาจะใช้ก็ฉีกซองง่าย เมื่อต้องการบริโภคมะนาวผงก็ฉีกซองเทผงมะนาวผสมกับน้ำ ในอัตราส่วนมะนาวผงประมาณ 12 กรัม เติมน้ำให้มีปริมาณเป็น 50 มิลลิลิตร จะได้น้ำมะนาวที่มีสี กลิ่นและรสชาติเหมือนน้ำมะนาวสด นำไปปรุงอาหารหรือรับประทานแทนน้ำมะนาวสดได้ เช่น นำไปปรุงรสในน้ำพริกกะปิ ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว หรือนำไปผสมน้ำเชื่อมเติมน้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มน้ำมะนาวเย็นชื่นใจ

แผนผังกระบวนการผลิตมะนาวผง ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย


อาจารย์ ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่